Fäster ihop och binder upp på nolltid!
Clips and ties in no time!

PERSIGN produktutveckling
Sundby 83
S-18670 BROTTBY, SWEDEN
info@slinger.se
+46-(0)70-6779517